Wednesday, January 11, 2006

Some Vietnamese cool sites

www.BluePortal.Org: Kho Ebooks voi rat nhieu chu de, cac sach o day deu phai vua thoi vua coi vi hoi bi "hot"
www.VietDown.net: Chuyên về softwares và các thủ thụât internet, các site thú vị trên net.
www.UpdateSofts.com: Chuyên về softwares, đặc biệt các e-magazine, tài liệu thi Microsoft, Cisco, các đề tài rất phong phú.
www.MaNguon.com: Đang có dấu hiệu chững lại do công ty server quá tải.

3 comments:

Anonymous said...

Thank you!
[url=http://fmtyprcz.com/vdht/hmcs.html]My homepage[/url] | [url=http://ynyhsxmg.com/janr/pyzn.html]Cool site[/url]

Anonymous said...

Nice site!
My homepage | Please visit

Anonymous said...

Good design!
http://fmtyprcz.com/vdht/hmcs.html | http://rehszxve.com/msgo/scho.html